Odborný a riadiaci tím

Odborní garanti projektu

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

prof.Ing. Eduard Urban, PhD.                   odborný garant

Fakulta informatiky PEVŠ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.             odborný garant

Fakulta psychológie PEVŠ

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.            odborný garant

 

Riadiaci tím projektu

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.               projektová manažérka

Ing. Ľubica Ďurčová                                 finančná manažérka

 
Naspäť hore