Publicita

Dôležité linky:

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava

http://www.asfeu.sk/agentura/

 

 

Publicita a informovanosť

- informačné tabule a informačné plagáty o projekte sú umiestnené v priestoroch PEVŠ

- miesta realizácie projektu: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava; Tematínska 10, Bratislava

- príspevky o projekte v časopise LIKE

- informačná tabuľa projektu /120cm*120cm/

- plagát A4

- plagát A3

- počítačová učebňa aplikovanej informatiky FI PEVŠ

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore