Verejné obstarávanie

Prehľad plánovaných a zrealizovaných verejných zákazok v zmysle ZVO

Projekt: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

Predmet zákazky

Výpočtová technika - osobné počítače, prenosné počítače, ploché displeje, laserové tlačiarne, projektor, SW
Tovar/služba: tovar
Predpokladaná cena zákazky. 38759,45 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2013

Predmet zákazky

Prekladateľské služby – preklady a korekcie so SJ do AJ (skriptá, monografie a iné výstupy projektu)
Tovar/služba: služba
Predpokladaná cena zákazky: 49284 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2013

Predmet zákazky

Služby – grafická príprava, spracovanie a tlač publikácií (skriptá, monografie a iné výstupy projektu)
Predpokladaná cena zákazky: 57462 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2013

Predmet zákazky

Služby – komplexné grafické a vydavateľské služby, recenzné konanie, tlač publikácií (monografie)

Predpokladaná cena zákazky: 28400 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2014

Podklady

Preklady a jazykové korekcie odborného textu zo SJ do AJ. /VO/ESF/4/2013/

Zoznam zmlúv

č. zmluvy: ESF2013_002
Názov: Kúpna zmluva na dodávky výpočtovej techniky (text)
Dátum uzatvorenia: 23. júla 2013
- doplnená
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
č. zmluvy: ESF_2013_001
Názov: Zmluva o dodávkach kancelárskych potrieb (text)
Dátum uzatvorenia: 30. júla 2013
č. zmluvy: ESF_2013_002

Oznámenia v zmysle ZVO

Informácie zverejňované obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO)

Správy o zákazkách podľa § 21 ods. 2 ZoVO
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky
Oznamy podľa § 9 ods. 9 ZoVO
23.7.2013
Terénne dopytovanie v rámci prieskumu obetí kriminality pre projekt prevencia kriminality
Dodávateľ: GFK SLOVAKIA, s.r.o.
19.07.2013

Letenky pre 4 osoby, Viedeň – Zurich - Manchester a späť
Dodávateľ: CK MALKO POLO, s.r.o.
06.09.2013
Letenky pre 5 osôb, Viedeň – Brusel a späť
Dodávateľ: CK MALKO POLO, s.r.o.
14.10.2013
Letenky pre 2 osoby, Viedeň – Helsinky a späť
CK MALKO POLO, s.r.o.


Informácie podľa § 41 ZoVO
18.12.2013
Formulár §41 Ostatné - Grafická príprava a tlač publikácií

4.1.2014
Oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako kritéria, predložených do súťaže „Grafická príprava a tlač publikácií“

Informácie podľa § 44 ods. 2 ZoVO

12.12.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Preklady a jazykové korekcie odborného textu zo SJ do AJ

4.3.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Grafická príprava a tlač publikácií

 

Informácie podľa § 46 ZoVo

16.5.2014

Informácia o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky

 

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore